Actividad 0

La página web que he escogido “http://www.marketingdirecto.com/”es marketing directo, que es un portal para el marketing, publicidad, y los medios. Marketing directo es una página muy completa para la gente que quiere saber más sobre el marketing, publicidad, y los medios. Está dividido en diversos sectores:  actualidad, Especiales, vídeo, Creación, Punto de vista, Bolsa de empleo y servicios.  Puedes subscribirte a la página web y recibir  todas las noticias de marketing.      Un punto positivo de marketing directo es que es El primer diario De marketing digital, Y un punto negativo es que la página web, para mi gusto, tendría que estar decorada de orra manera, con otros colores y el fondo de otro color que no sea el blanco.                                                                                                                       Adriana ibarz carbonell

Anuncios

A20


Exercici 20 individual

Balanç de l’assignatura

1. Relació d’activitats publicades al bloc

N. Act. Data pub. Títol (en el seu cas) URL
A0 26/03/2012 Exposició font x https://publiminale.wordpress.com/2012/03/12/a0/
A1 12/02/2012 Servicios de la web social https://publiminale.wordpress.com/2012/02/12/a1-2/
A2 15/02/2012 Usos informació https://publiminale.wordpress.com/2012/02/15/exercici-a2/
A3 19/02/2012  Video Information/R/Evolution https://publiminale.wordpress.com/2012/02/19/a3/
A4 22/02/2012 Documentació dels productes comunicatius https://publiminale.wordpress.com/2012/02/22/exercici-4/
A5 22/02/2012 Creative Commons Flickr https://publiminale.wordpress.com/2012/02/22/exercici-5/
A6 21/03/2012  “Estratègies documentals a les agències de publicitat” https://publiminale.wordpress.com/2012/03/14/a6/
A7 3/03/2012 Els reptes de la Llarga Cua: quan les notícies sensibles són eternes https://publiminale.wordpress.com/2012/03/04/actividad-7/
A12 28/03/2012 Operadors de cerca https://publiminale.wordpress.com/2012/03/28/a12/
A13

A14

11/04/2012

7/05/2012

Google Acadèmic

Delicious

https://publiminale.wordpress.com/2012/04/10/a13-4/
https://publiminale.wordpress.com/2012/05/02/a14/
A15 18/04/2012  Twitter https://publiminale.wordpress.com/2012/04/18/a15-2/
A17 25/04/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/04/25/a17/
A18 2/05/2012 Catàleg Biblioteca https://publiminale.wordpress.com/2012/04/25/a18/
A19 9/05/2012 Bancs d’imatges https://publiminale.wordpress.com/2012/05/02/a19/
A20 13/05/2012 Valoració de les activitats  https://publiminale.wordpress.com/2012/05/14/a20-2/

URL comentades a classe: https://publiminale.wordpress.com/2012/04/12/url-comentades-a-classe/

 

 

2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe).

Es tracta de revisar les activitats fetes al llarg de l’assignatura per l’alumne, destacant aspectes positius i negatius, punts forts i punts febles des del punt de vista de la gestió de la informació (recursos o fonts d’informació, eines per gestionar informació, aprenentatge per part de l’alumne…). Es poden comentar algunes particularment i fer una valoració global.

Gràcies al requeriment de dur a terme diferents activitats basades en la Gestió de la Informació durant els quatre mesos que ha durat l’assignatura, he pogut aprendre coses que no sabia i reforçar les que ja coneixia. Com, per exemple, el catàleg de biblioteca i Google Acadèmic però sobretot, veig molt bona activitat la presentació de diferents pàgines web a classe; ja que moltes de les que es van presentar no les coneixía i sempre va bé saber-ne més per estar millor informat.

 

 

Carlota Mezquida

Actividad 20

Gestió de la informació T2. Javier Guallar

A20

Inici 7 maig 2012. Data límit publicació bloc: 14 maig 2012

Exercici individual

Balanç de l’assignatuRa

La darrera activitat per publicar al bloc és un exercici de balanç de l’assignatura a títol individual.

1. Relació d’activitats publicades al bloc

Presenta una relació de les activitats fetes al llarg del curs i publicades al bloc, en una taula d’aquest tipus:

N Act Fecha pub Titulo URL
A0

 

A1

14/05/2012

 

12/02/2012

exposición

 

Servicios de la web social

https://publiminale.wordpress.com/2012/05/14/actividad-0/

https://publiminale.wordpress.com/2012/02/12/a1/

A2 15/02/2012 información https://publiminale.wordpress.com/2012/02/15/a2/
A3 20/02/2012  Video Information/R/Evolution https://publiminale.wordpress.com/2012/02/20/a3-2/
A4 22/02/2012 Documentación en los productos comunicativos https://publiminale.wordpress.com/2012/02/22/ejercicio-a4/
A5 22/02/2012 Creative Commons Flickr
A6 21/03/2012  “Estratègies documentals a les agències de publicitat” https://publiminale.wordpress.com/2012/03/21/actividad-6/
A7 4/03/2012 Els reptes de la Llarga Cua: quan les notícies sensibles són eternes https://publiminale.wordpress.com/2012/03/04/actividad-7/
A12 28/03/2012 Operadors de cerca https://publiminale.wordpress.com/2012/03/28/actividad-12/
A13 11/04/2012 Google https://publiminale.wordpress.com/2012/04/11/actividad-13/
A14 6/05/2012 Delicious https://publiminale.wordpress.com/2012/05/06/actividad-14/
A15 18/04/2012 Twitter https://publiminale.wordpress.com/2012/04/18/actividad-15/
A17 25/04/2012
A18 2/05/2012 Catalogo bibliboteca https://publiminale.wordpress.com/2012/05/02/actividad-18/
A19 9/05/2012 Bancos de imágenes https://publiminale.wordpress.com/2012/05/09/actividad-19/

(només les activitats del bloc, no cal fer referència a les activitats fetes a classe i no publicades)

2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe).

Es tracta de revisar les activitats fetes al llarg de l’assignatura per l’alumne, destacant aspectes positius i negatius, punts forts i punts febles des del punt de vista de la gestió de la informació (recursos o fonts d’informació, eines per gestionar informació, aprenentatge per part de l’alumne…). Es poden comentar algunes particularment i fer una valoració global.

Todas las actividades me han ayudado a entender mejor el funcionamiento de algunas herramientas de google y otros buscadores. También he descubierto paginas web que desconocía y he parendido a utilizar mejor Google, pero encuentro que hay algunas actividades que se podrían eliminar, como por ejemplo, la A18, A15.

Adriana Ibarz Carbonell

A20

Gestió de la informació T2. Javier Guallar

A20

Inici 7 maig 2012. Data límit publicació bloc: 14 maig 2012

Exercici individual

Balanç de l’assignatura

 

La darrera activitat per publicar al bloc és un exercici de balanç de l’assignatura a títol individual.

1. Relació d’activitats publicades al bloc

Presenta una relació de les activitats fetes al llarg del curs i publicades al bloc, en una taula d’aquest tipus:

N. Act. Data pub. Títol (en el seu cas) URL
A0 26/03/2012 Exposició font x https://publiminale.wordpress.com/2012/03/26/a0-nuria-soler/
A1 12/02/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/02/12/a1-2/
A2 15/02/2012 Usos informació https://publiminale.wordpress.com/2012/02/15/exercici-a2/
A3 19/02/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/02/19/a3/
A4 22/02/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/02/22/exercici-4/
A5 22/02/2012 Creative Commons Flickr https://publiminale.wordpress.com/2012/02/22/a5/
A6 21/03/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/03/21/activitat-6-nuria-soler/
A7 3/03/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/03/04/a7/
A12 28/03/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/03/28/actividad-12/
A13 11/04/2012 Google Acadèmic https://publiminale.wordpress.com/2012/04/11/a13-2/
A15 18/04/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/04/18/a15/
A17 25/04/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/04/25/a17/
A18 2/05/2012 Catàleg Biblioteca https://publiminale.wordpress.com/2012/05/02/a18-2/
A19 9/05/2012 https://publiminale.wordpress.com/2012/05/09/actividad-19/
A20 13/05/2012 Valoració de les activitats  https://publiminale.wordpress.com/2012/05/13/a20/

(només les activitats del bloc, no cal fer referència a les activitats fetes a classe i no publicades)

2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe).

Es tracta de revisar les activitats fetes al llarg de l’assignatura per l’alumne, destacant aspectes positius i negatius, punts forts i punts febles des del punt de vista de la gestió de la informació (recursos o fonts d’informació, eines per gestionar informació, aprenentatge per part de l’alumne…). Es poden comentar algunes particularment i fer una valoració global.

Després de realitzar durant tot el quadrimestre unes vint activitats relacionades amb el contingut que s’explicava a classe he pogut aprendre continguts nous com el Google Acadèmic, a utilitzar millor el catàleg de la biblioteca però en canvi algunes activitats les he trobat innecessàries de realitzar com per exemple la del Twitter.

Núria Soler Garrido

Actividad 19

Per cada banc d’imatges:

  1. Getty Images

 

-Copia i enganxa la imatge seleccionada

 

 

-Copia el títol o descripció de la imatge:
Portrait of a Housewife holding a blank cardboard box

 

-Indica els termes de cerca utilitzats i explica el més clarament possible el procés seguit fins a seleccionar la foto;
Per començar, en el buscador d’imatges he introduït la paraula “publicitat subliminal” però el cercador no ha trobat ningun resultat així que he decidit introduir només la paraula publicitat(mensaje-anuncio) i així el cercador ha trobat 1880 resultats.

 

-Indica si la foto és del tipus Editorial o del tipus Creative

És del tipus Creative

 

-Indica si té drets gestionats o royalty free

No té royalty free

 

-Compara i comenta els dos bancs d’imatges a partir de la teva experiència

Getty Images es un banc d’imatges molt complert, i molt simple, el que tens que fer per trobar una imatge que vols concretament pues fas la “busqueda avanzada” i si el que vols és fer una recerca més general, introdueixes la paraula general i et troba totes les fotografies, és un cercador d’imatges simple i sense haver utilitzat aquest banc d’imatges mai i entrant per primer cop ja saps com va perquè tot el que necessites està en la pagina inicial.

 

  1. Corbis

 

-Copia i enganxa la imatge seleccionada

 

 

-Copia el títol o descripció de la imatge:

Woman on Billboard

 

-Indica els termes de cerca utilitzats i explica el més clarament possible el procés seguit fins a seleccionar la foto;

He utilitzat una cerca general, introduint la paraula “Publicitat” ja que no ha trobat ningun resultat amb las paraules “Publicitat Subliminal”,  amb aquest banc d’imatges m’han aparegut 22124 resultats.

 

-Indica si la foto és del tipus Editorial o del tipus Creative

La foto és del tipus Creative

-Indica si té drets gestionats o royalty free

Té drets protegits (DP)

-Compara i comenta els dos bancs d’imatges a partir de la teva experiència

Segons la meva opinió Corbis és un cercador d’imatges més avançat, al ficar la paraula Publicitat m’han aparegut més resultats que en Getty Images, i com en el altre cercador també pots fer una cerca avançada, per trobar la fotografia exacta que busques.

Adriana Ibarz i Núria Soler

Actividad 14

Gestió de la informació T2. Javier Guallar

A14

Inici 28 març 2012.

Data Publicació bloc: 7 maig 2012

 

Exercici individual o per parelles

 

Delicious

 

1.Crear un compte a Delicious

 

2.Recopilar en el compte de Delicious links sobre un tema concret relacionat amb la temàtica del bloc (un mínim de 10)

 

3.Fer un stack a Delicious amb una selecció dels links (no cal que siguin tots els links del compte)

 

4.Publicar al bloc un informe indicant

 

títol del tema: Publicidad

 

adreça: http://delicious.com/stacks/adrianaibarz

 

– explica la teva experiència amb Delicious i fes una valoració del producte: la seva utilitat, punts forts i febles, etc

 

Delicious es una pagina web que te ayuda a gestionar los marcadores sociales de una forma ordenada, además de guardar los links también puedes compartirlos con otros usuarios de delicious, la pagina web es sencilla y no cuesta encontrar todo lo que necesitas para subir un link. Como punto negativo de Delicious seria que solo tiene un idioma, el inglés.

Adriana Ibarz Carbonell

A19

 

Exercici individual o per parelles

 

Bancs d’imatges

 

1. Tria dos d’aquests tres bancs d’imatges: AGE Fotostock, Corbis i Getty Images. Localitza a cada dels bancs d’imatges triats una fotografia que tingui relació amb la temàtica del teu bloc.

 

Per cada banc d’imatges:

-Copia i enganxa la imatge seleccionada;

-Copia el títol o descripció de la imatge;

-Indica els termes de cerca utilitzats i explica el més clarament possible el procés seguit fins a seleccionar la foto;

-Indica si la foto és del tipus Editorial o del tipus Creative

-Indica si té drets gestionats o royalty free

-Compara i comenta els dos bancs d’imatges a partir de la teva experiència

 

 

GETTYIMAGES

Imatge triada:

 

Informació de la imatge:

Título:

Children with wi-fi enabled lemonade stand

Nº de imagen de Creative: 109348449
Tipo de licencia: Sin royalties
Fotógrafo:

Blend Images/Jon Feingersh

Colección:

the Agency Collection

Crédito: Blend Images/Jon Feingersh
Información de autorización: Esta imagen posee la autorización firmada del modelo. Esta imagen está disponible para uso comercial.
Palabras clave: Personas, Movilidad, Comidas y bebidas, Confianza en sí mismo, Amistad, Orgullo, Placer, Comunicación, Asociación, Unión, Conexión, Igualdad, Éxito, Motivación, Riqueza, Negocio, Tecnología, Pequeña empresa, Cuadrado, Mirando a la cámara, Encuadre de cuerpo entero, Aire libre, 8-9 años, 10-11 años, Vista de frente, Cabeza y hombros, Anuncio, Oriental, Africano-americano, Grupo multiétnico, Parque, Personas de negocios, Estar de pie, Sentado, Apoyarse, EE.UU., Internet, Ordenador portátil, Campo, Día, Niñez, Maryland, Luz del sol, Propietario, Diversión, Vender, Señal de información, Niño, Brazos cruzados, Color, Hierba, Mercadotecnia, Limonada, Tenderete de refrescos, Actividad de fin de semana, Dos personas, Niños, Niñas, Retrato, Niño de primaria, Ocio, Fotografía, Preadolescente, Comodidad, Servicio, Tecnología inalámbrica, Sólo niños, Usar el portátil, Potomac – Maryland, Emprendedor, Soleado. Buscar imágenes similares
Disponibilidad: No se podrá garantizar la disponibilidad de esta imagen hasta el momento de la compra.

 

Informació de la cerca: (Sense Royalties)

 

 

AGE FOTOSTOCK

Imatge triada:

Informació de la imatge:

Descripción: Advertsing in field – near Zuerich-Kloten, Switzerland, Zuerich, Kloten. Código Foto: BWI-BLWS089232. Fotógrafo: Luftbild Bertram. Colección: Blickwinkel. Derechos Protegidos

Informació de la cerca:

 

Comentari: Ja havia fet servir GettyImages abans i considero que és un molt bon servidor per trobar imatges ràpidament. Pel que fa a AGE Fotostock em sembla un bon sistema per cercar imatges de tot tipus però, pot ser és perquè ja el coneixia i ja sabia com funcionava. Tot i així crec que a GettyImages està tot millor detallat i pots trobar més informació sobre una imatge que a AGE Fotostock.

Primer he escollit GettyImages amb la característica de Free Royalty i com a segona opció he escollit AGE Fotostock amb Drets Protegits.

 

 

 

Carlota Mezquida

A14

Exercici individual o per parelles; Delicious

 

1.Crear un compte a Delicious

2.Recopilar en el compte de Delicious links sobre un tema concret relacionat amb la temàtica del bloc (un mínim de 10)

3.Fer un stack a Delicious amb una selecció dels links (no cal que siguin tots els links del compte)

 

Imatge dels links cercats:

 

Imatge del Stack:


4.Publicar al bloc un informe indicant

– títol del tema; Publicitat

– adreça (url ) del Delicious creat (molt important: si l’adreça és incorrecta o no funciona, no es considerarà vàlid l’exercici);

http://delicious.com/carlotamezquida?link_view=normal

– explica la teva experiència amb Delicious i fes una valoració del producte: la seva utilitat, punts forts i febles, etc

Aquest servei de gestió d’adreces d’interés socials mitjançant web permet guardar i recuperar a la mateixa xarxa les adreces que més ens interesen i que ens permeten un ràpid accés a través del compte Delicious. A més, permet la categorització de les paraules clau que, tot i que en aquest exercici només hem fet un Stack utilitzant el tema del nostre blog, podríem utilitzar temes diversos i amb les etiquetes s’agilitza la localització del links emmagatzemats.

Ja havia utilitzat aquest programa abans i he de dir que és un luxe poder utilitzar serveis així. Les paraules clau o etiquetes és una opció molt bona en aquests casos perquè no només permet agrupar-les o etiquetar-les sinó també poder compartir amb altres usuaris (cercats i agregats previament al teu compte) i saber quanta gent l’ha fet servir. És molt fàcil d’utilitzar, no li veig cap inconvenient.

 

Nota: es valorarà tant la selecció de links com l’ús de les etiquetes (tags)

 

Carlota Mezquida

Actividad 18

Gestió de la informació T2. Javier Guallar

A18

Inici 25 abril 2012. Data límit publicació bloc: 2 maig 2012

Exercici individual

 

Catàlegs de Biblioteques

1. Localitza al catàleg de la Biblioteca de la URL un document (llibre, revista o audiovisual), relacionat amb la temàtica del teu bloc i demana’l en préstec.

2. Publica al bloc un petit informe indicant:

– referència bàsica del document (títol, autor, data publicació, enllaç al catàleg)

– explica el procés de cerca seguit per localitzar-lo (per exemple, si has utilitzat la cerca per matèries o per paraula clau, número de documents trobats, justificació de la selecció d’aquest…)

– pots afegir (opcional): imatge del document (per exemple, portada) i imatge de captura de pantalla de la cerca

– valora l’ús del catàleg de la Biblioteca de la URL i del préstec: punts forts i febles.

 

2.

 

Titulo: Marketing y publicidad subliminal: fundamentos y aplicaciones

 

Autor: Rivera Camino, Jaime

 

-Fecha Publicación: 2004

 

-Enlace: http://cataleg.url.edu/search~S3*spi?/Xpublicidad+subliminal&searchscope=3&SORT=D/Xpublicidad+subliminal&searchscope=3&SORT=D&SUBKEY=publicidad+subliminal/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=Xpublicidad+subliminal&searchscope=3&SORT=D&1%2C1%2C

 

– Para localizar este libro he utilizado una palabra clave, “ Publicidad Subliminal”.    El numero de documentos encontrados ha sido de cuatro, y he elegido este libro ya que habla sobre uno de los temas de mi blog.

 

-Uno de los puntos fuertes de catalogo de la biblioteca es que te ayuda a buscar el libro que estas buscando, y te da una referencia ( unos números y unes letras) y también te muestra diferentes libros según la palabra clave que escribes. El catalogo es muy útil para buscar todos los documentos que necesitas .

 

Adriana Ibarz Carbonell

A18

Gestió de la informació T2. Javier Guallar

A18

Inici 25 abril 2012. Data límit publicació bloc: 2 maig 2012

Exercici individual

Catàlegs de Biblioteques

 

1. Localitza al catàleg de la Biblioteca de la URL un document (llibre, revista o audiovisual), relacionat amb la temàtica del teu bloc i demana’l en préstec.

 

2. Publica al bloc un petit informe indicant:

– referència bàsica del document (títol, autor, data publicació, enllaç al catàleg)
Títol: El Dret de la Publicitat

Autor: Sandra Vilajoana

Editorial: Barcelona; UOC; 2009


– explica el procés de cerca seguit per localitzar-lo (per exemple, si has utilitzat la cerca per matèries o per paraula clau, número de documents trobats, justificació de la selecció d’aquest…)
http://cataleg.url.edu/search~S3*cat?/Xpublicitat&searchscope=3&SORT=D/Xpublicitat&searchscope=3&SORT=D&SUBKEY=publicitat/1%2C1455%2C1455%2CB/frameset&FF=Xpublicitat&searchscope=3&SORT=D&4%2C4%2C

El procés de cerca per localitzar-lo a sigut mitjançant la paraula clau i he ficat publicitat, doncs és el tema principal de que tracta el meu bloc de l’assignatura. En el procés de recerca m’han sortit 1455 doc

uments que estan a les biblioteques de la URL que parlin sobre la publicitat. He triat aquest llibre, cons explica clarament quins drets te la publicitat i les normes de legislació que hi ha en ella.

– pots afegir (opcional): imatge del document (per exemple, portada) i imatge de captura de pantalla de la cerca

– valora l’ús del catàleg de la Biblioteca de la URL i del préstec: punts forts i febles.

El catàleg de la biblioteca fa d’intermediari entre els estudiants i els documents que hi ha disponibles o no disponibles a la biblioteca. De cada document et dona tota la informació necessària. Per realitzar la búsqueda del document que tu vulguis mitjançant la paraula clau o realitzant una búsqueda avançada. Quan et surten tots els resultats els podem ordenar de varies maneres com per la seva rellevància, pel seu títol, per l’any etc..

 

3. Porta el document seleccionat el dia 2 de maig a classe i fes una breu explicació (1 minut) sobre l’activitat

 

Núria Soler Garrido

Anuncios